FAMILY RACE I 10 km I + 300m

starta u Sinju,
vremensko ograničenje 4 sati.
09:30h  / 28.05.2023.

Udruga „Dinaridi trails“
Serdara Tomaševića 52, 21230 Sinj
E-mail: dinaridi.trails@gmail.com
DIREKTOR UTRKE: Ivan Marušić, 095/506-1526
OIB: 00159433637
Mob:+385 95 506 1526
IBAN: HR 0324070001100210083
Kontak mail: ultra.dinarides@gmail.com

HR