RASPORED

ČETVRTAK, 2. LIPNJA

14:00 Otvaranje prijava

20:00 Zatvaranje prijava

PETAK, 3. LIPNJA

09:00 Otvaranje prijava

10:30 KING’S RACE polazak na start

11:30 KING’S RACE dolazak na start

13:00 Zatvaranje prijava

13:00 KING’S RACE start!

15:00 Otvaranje prijava

18:30 KNIGHT’S RACE polazak na start

19:30 KNIGHT’S RACE dolazak na start

20:00 Zatvaranje prijava

21:00 KNIGHT’S RACE start!

SUBOTA, 4. LIPNJA

06:00 Otvaranje prijava                         

06:40 MARATHON polazak na start start

07:20 MARATHON dolazak na start

08:00 MARATHON start!

09:00 INITIATION RACE  start!

10:00 Otvaranje prijava                      

17:00 INITIATION RACE time limit

20:00 MARATHON time limit

19:00 koncert

NEDJELJA, 5. LIPNJA

07:00 Otvaranje prijava

08:30 FAMILY RACE start!

08:30 Zatvaranje prijava

09:00 KNIGHT’S RACE time limit

12:00 KIDS RACE

12:30 FAMILY RACE time limit

13:00 KING’S RACE time limit

13:00 DODJELA NAGRADA

HR